Huisregels

Inleiding
Deze huisregels zijn opgesteld om ieders aanwezigheid in het activiteitencentrum en de werkprojecten zo prettig mogelijk te maken. Omdat het niet eenvoudig is om als verschillende individuen met elkaar samen te leven, samen te werken en te recreëren, vragen wij iedereen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
Agressie
Fysieke en verbale agressie, alsmede ongewenste intimiteiten, worden niet getolereerd.
Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor uzelf of anderen in uw omgeving kunnen opleveren.
Roken
Het is binnen het activiteitencentrum en de werkprojecten alleen toegestaan te roken in de rookruimte naast de inloop.
In alle andere ruimtes van het activiteitencentrum en de werkprojecten is roken verboden.
Alcohol en drugs
Het gebruiken van, het in bezit hebben van en het handelen in alcohol, drugs binnen het activiteitencentrum en de werkprojecten is niet toegestaan. Ook het onder invloed zijn van alcohol, drugs, waarbij sprake is van verstoring van de orde, sfeer binnen het activiteitencentrum en de werkprojecten, zal niet worden geaccepteerd.
Handelen
Om misverstanden en ruzies tussen cliënten te voorkomen is het verboden onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.
Huisdieren
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan (met uitzondering bij de Dierenhoeve, waar honden aangelijnd wel welkom zijn).
Diefstal
In geval van diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie.
Fotograferen
Het maken van foto’s is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de gefotografeerde(n).

Bij overtreding van de huisregels zult u dringend worden verzocht het DAC, werkproject te verlaten. U bent pas weer welkom op het DAC, werkproject wanneer er een gesprek heeft plaatsgevonden met u, uw behandelaar, begeleider en een medewerker van het DAC, werkproject en er in dit gesprek afspraken zijn gemaakt om herhaling van de overtreding van de huisregels in de toekomst te voorkomen.