Spel- en media activiteit:

spel en media

Een groepsactiviteit waarbij ontmoeting en contact centraal staan.
Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van verschillende spellen en communicatie middelen.
De activiteit is belangrijk en stimulerend voor de verbale en non verbale uitdrukking, voor samenwerking en sociale contacten. Luisteren naar elkaar.
Taalvaardigheden onderhouden ,zoals lezen, schrijven. Geheugen en concentratie training.
In onderling overleg met deelnemers wordt de keuze bepaald van de invulling van deze activiteit.
De spel vorm wordt aangepast naar individuele mogelijkheden en niveau van de deelnemers.
De spelvormen die aangeboden worden zijn gevarieerd, denk aan puzzels , taal spellen, quiz ,
communicatie spellen, spreekwoorden, krant lezen, krant maken, boeken.
Tijdens deze activiteit kunnen deelnemers zelfstandig gebruik maken van de computer.